ODKIAĽ  SME  4


 EXISTUJE STVORITEĽ ? KTO JE TO ?  KDE PREBÝVA ?   AKEJ JE KONZISTENCIE ?  PREČO SA NESMIEME   PÝTAŤ NA ZÁKLADNÉ VECI ?  OMYLY BIBLIE ? FALŠOVANIE PRÍBEHU NOEMOVA ARCHA ?  NAŠIEL SA  OPOČLOVEK ?  MÔŽE ČLOVEK ŽIŤ V KOZME ?  KVANTOVÁ    PREVIAZANOSŤ  -  ZÁKLAD MOZGOVEJ ČINNOSTI ? TELEPORTOVANIE ČASTÍC UŽ  EXISTUJE ! STRÁŽNI  ANJELI  ALEBO ZÁKONY ?     

 

     EXISTUJE  STVORITEĽ ?    OMYLY  BIBLIE  ?     NOEMOVA  ARCHA 


     OPOČLOVEK - DÔKAZ ?      PREŽIŤ V KOZME ?    KVANTOVÁ  PREVIAZANOSŤ


EXISTUJE  STVORITEĽ ?

Otázka, ktorú si ľudstvo pokladá od nepamäti aj pamäti. Predstavitelia cirkví a veriaci ju masívne oplotili filozofickou zábranou, aby sa k nej nedalo dostať, pretože má vážne trhliny. Presadzujú zákon  NEPÝTAŤ SA, BEZVÝHRADNE VERIŤ 

Zatiaľ sa nenašlo nič, čo by prebiehalo inak, ako podľa presných vesmírnych zákonov. Naopak samotný akt stvorenia Zeme, svetla a človeka, ako ho popisuje Biblia, skrýva v sebe primitivizmus dávneho človeka , ktorý si to pravdepodobne vybájil sám. Nenašiel sa ani náznak zásahu nejakej nadprirodzenej sily, že by dokázala poručiť hviezde, nech zastaví jadrovú fúziu, čiže prestane svietiť. Alebo naopak, napovel začne jadrová reakcia, ktorá ho rozžhaví. Toľkokrát sa podľa Biblie stvoriteľ prihováral mnohým, toľko dával príkazov a prečo my nemáme žiaden priamy dôkaz alebo priamy kontakt ? Príbeh Adama a Evy je dokázateľne len bájkou, pretože už teraz je isté, že máme spoločného opičieho predka, či to chceme alebo nie. Biblické príbehy údajne písali vyvolení, svätí ľudia, vedení pánovou rukou. Prečo je teda písaná, síce obrazne, ale veľmi primitívne a mnoho vecí si v nej odporuje? Keď sa dostávajú do slepej uličky, zakončia to zázrakom, ktorý rieši všetky nemožné situácie. V tom vyjadrovaní je skrytý vývoj človeka a jeho filozofické možnosti. Nakoniec sa v slove natoľko zdokonalil, že tam nechal iba deje, ktoré nie je možné dokázať ani vyvrátiť. Najväčšie chyby boli z Biblie odstránené.

V čítaní z Evanjelia v časti - Človek v raji, prvý a jediný raz - sa hovorí : Boh videl, že slobodná vôľa je nebezpečná vec, nie proti nemu ale proti tomu, kto si slobodne nesprávne vyberie. Adam a Eva si vybrali zakázaný strom a preto muselo celé ľudstvo zomrieť. Pôvodne ich Boh stvoril ako nesmrteľných ale pre hriech, ktorý spáchali musí trpieť celé ľudstvo. Lebo každý na ich mieste by tak konal. Čo je to za logiku a zmysel pre spravodlivosť ? My vieme, že človek sa rodí nevinný, ani dobrý ani zlý, že by to všemohúci nevedel ? Keby Adam a Eva nezhrešili, tak by sme tu boli všetci podľa pôvodných božích plánov a nikto by neumieral. Ako by sme sa zmestili na Zemi a čím by sme sa živili ? Boli by to telá z buniek ako Adam a Eva, schopné prežiť iba na Zemi, teda žiadne duchovné a nebeské úvahy nie sú možné.

Dôkazom neexistencie stvoriteľa je hlavne skutočnosť, že národy, ktoré žili oddelene od seba, si vybájili každý svojho Boha aj s predpisovým kodexom - čo sa musí a čo nesmie. Neraz v mene svojho Boha sa vraždia, nahovárajúc si, že on to tak chcel. Náboženstiev je už tak veľa a s toľkými zákonmi, že sa sa v nich už ani Boh nevyzná. Ktoré je to pravé ??? To je najlepší dôkaz, že ich vytvorili ľudia. Všetko, čo si nevedeli vysvetliť, bolo dielom Boha. Nikto z tých, ktorí umreli, neprišiel zatiaľ povedať, ako dobre sa mu darí v Raji a odporučiť nám, aby sme žili čestne a s láskou. Takže zatiaľ platí, že všetky náboženstvá sú len ľudský konštrukt. Preto rozum používajúcich a pýtajúcich sa ľudí by nemali veriaci nazývať ateistami, materialistami, či pohanmi.  NEBOLI TO TOTIŽ ONI, KTORÍ UPAĽOVALI NA HRANICIACH, DIKTOVALI, ČO JE SVATÉ A ČO NIE  Ak náuka o Bohu prerastie do fanatizmu alebo do sekty, stáva sa pre bežnú spoločnosť nebezpečnou. Presviedčame sa o tom denne. Ľudia si ho totiž berú do úst na ospravedlnenie svojich činov. Pretože na otázky o Bohu nedokážu a ani nikdy nedokázali odpovedať, vznikla doména  NEPÝTAŤ SA, NESKÚMAŤ, VERIŤ A BYŤ SPASENÝ 

A dôvod prečo náboženstvá prežili až doteraz ? Snažia sa ukázať, že vedú ľudí ku cti, láske a spravodlivosti. V príbehu moderného človeka je týchto atribútov čoraz menej , násilia a utrpenia čoraz viac, takže pomoc ľuďom v tomto smere je nutná. Avšak ako je to v skutočnosti ? Celé náboženstvo je prepletené strašným mučením, vraždením, zakazovaním a ovládaním človeka. Má na svedomí klamanie, genocídy a vražedné nepriateľstvo medzi ľuďmi. Reči a vymyslené príbehy o láskavom konaní Boha, panny Márie, Ježiša, či iných náboženských postáv voči človeku sú novovytvorené a prispôsobené do písma svätého, pričom sa teológovia tvária akoby tam boli vždy. V celej histórii ľudstva bola však najdôležitejšia útecha pre trpiacich, telesne, či duševne. Pre nich bol a je Boh záruka spravodlivého trestu pre tých, ktorí sa dostali k moci a majetkovým statkom, čo následne zneužívali voči ostatnej spoločnosti. Je to akási útecha pre slabšieho, keď ho degraduje silnejší. Nepostrehli pri tom, že práve ich svätá cirkev si v celej histórii ľudstva nahonobila najväčšie majetky, ktoré vlstní dodnes a ktoré úspešne zahmlieva pred svojimi ovečkami zámienkou, že slúžia ľuďom , ktorí to najviac potrebujú. Taktiež nepostrehli, že aj malé štáty musia povinne platiť cirkvám približne 400 Mil. eur a viac ročne, podľa počtu ľudí a náboženstiev v krajine, čo ide samozrejme z daní všetkých občanov aj neveriacich. Napriek tomu hlavným ľudovým mottom je :

 BOH HO POTRESTÁ ! PRED BOŽÍM SÚDOM NEUJDE ! DO HROBU SI TEN MAJETOK NEZOBERIE ! Ale tým najdôležitejším dôvodom pre prežívanie viery v Boha je túžba po ďaľšom živote v raji, ktorý cirkev sľubuje vyvoleným. Človek sa proste nechce zmieriť s myšlienkou smrti, ako úplného zániku. Chce za každú cenu veriť v zachovanie aspoň svojej duše.


 OMYLY  BIBLIE  ?

Biblia je najstaršia historická kniha, vytvorená človekom, pozostávajúca z dvoch hlavných časti - Starého a Nového zákona. Je doplnená ešte proroctvami a učením, ktoré postupom času upravovali študovaní teológovia a veriaci filozofi. Dostali z nej materiály dokázateľne vymyslené, nepresné a skreslené. Nechali tam biblické príbehy, učenia a tézy, ktoré sa nedajú ani dokázať ani vyvrátiť. Písali ich osvietenci, ktorým údajne viedol ruku Pán. Svojho času tam bol aj príbeh stvorenia Zeme, ku ktorému bolo pridružené učenie o usporiadaní vo Vesmíre. Tu muselo osvietenie zlyhať, pretože autor napísal, že stredom Vesmíru je Zem, okolo nej sa otáča Slnko a ďaľšie planéty po kružnici. Zem vraj stojí ukotvená bez pohybu. Neskôr sa chytala cirkev slamky, keď uviedla, že v Biblii je napísané - nie stredom, ale v strede Vesmíru ! To je údajne obrovský rozdiel. Práve táto časť Biblie je asi najväčší prepadák v jej histórii, na ktorý doplatili niektorí vedci životom, iní neslobodou a ľudia zákazom čítania ich diel. Už od roku 1514 bola známa  HELIOCENTRICKÁ TEÓRIA , ktorú rozvinul Mikuláš Koperník a podľa ktorej nie Zem ale Slnko malo byť stredom Vesmíru. Ostatné planéty sa spolu so Zemou otáčajú okolo Slnka. Reakcia Katolíckej cirkvi bola rýchla a tvrdá. Zakázali jeho knihy a tieto názory prehlásili za kacírstvo. Heliocentrizmus bolo učenie protirečiace Biblii a proti nemu ostro vystúpili pápeži Martin Luther aj Ján Kalvín. Nemohli pripustiť, že Zem, na ktorú prišiel s poslaním Ježiš Kristus, je celkom bežná planéta vo Vesmíre. Heliocentrizmus podporovali aj Galileo Galilei a Giordano Bruno. Ten vesmírnu teóriu ešte vylepšil, keď podal model, v ktorom ani Slnko nie je stredom Vesmíru, ale obieha spolu so svojími planétami v nekonečnom priestore. Cirkevní hodnostári rázne zakročili, pretože také názory sa nezhodovali s tým, čo bolo napísané v Biblii. Najhorlivejší kardinál Bellarmine - žalobca Galilea Galileiho - prehlásil, že Zem je ďaleko od neba, pevne usadená v strede sveta, ako je to napísané v Biblii. Galileo bol odsúdený najprv na domáce väzenie ale keďže aj tam písal zakázané knihy, v rokoch 1616 - 1633 bol do konca života uväznený.   V roku 2009 Vatikán zverejnil dokumenty z procesu a 
  odsúdenia Galilea, čím sa verejne priznal ku vtedajším zločinom cirkvi.
Galileo si vlastne život zachránil tým, že odvolal svoje učenie o Vesmíre. Ešte o niečo skôr od roku 1597 za ten istý názor bol väznený a mučený na kolese denne dlhé hodiny Giordano Bruno. Ten svoje objavy neodvolal a preto bol v roku 1600 upálený za živa na jednom rímskom námestí za kacírstvo. Nebol to jediný prípad, pretože predtým, v roku 1594 cirkevná inkvizícia dala popraviť Francesca Pucciho a Clementa Serafiniho, menej známych astronómov, napriek tomu, že svoje názory pred smrťou odvolali. Giordano Bruno svoj svetonázor nikdy neodvolal a tak jeho krv postriekala stránky Biblie, odkiaľ ju cirkevníci horlivo utierali a spolu s ňou zotreli aj biblický geocentrický svetonázor, pretože už bol neudržateľný.

Ďaľším veľkým omylom Biblie je príbeh Noemova Archa, ktorý sa nachádza okrem Biblie takmer vo všetkých knihách iných náboženstiev. Ide o príbeh prekrútený, v mnohých veciach vymyslený, nepravdivý a neskutočný. Čo je však jasná stopa, že náboženstvo je ľudský konštrukt, je konanie Boha. Zrazu všemocný Pán je tu ukázaný ako nedokonalá ľudská bytosť. Nahneval sa, že na Zemi je ľudstvo skazené a preto sa rozhodol všetko zničiť celosvetovou potopou. Vždy je príliš krátkozraké hovoriť, že všetci sú zlí. Ľudia nikdy nie sú a ani neboli rovnakí. V každom spoločenstve sú obsiahnuté všetky vzorky morálky a povahy. Okrem toho by mal predsa Boh vedieť, že človek sa rodí nevinný, ani dobrý, ani zlý. Formuje ho spoločenstvo a gény, ktoré mu dávajú isté predpoklady. Keby to aj nebola pravda a Boh by mal na človeka svoj krutý názor, čím sa previnili zvieratá, vtáci a príroda, že sa rozhodol ich radikálne usmrtiť ? Takto môže uvažovať nedokonalý človek, ktorý zanechal svoju stopu pri konštruovaní tohto vymysleného príbehu. Noemovej Arche je podrobnejšie venovaná časť
  Falšovanie príbehu Noemova Archa. 

Omylom Biblie je aj stvorenie človeka, ktoré bolo podľa nej približne pred 4500 rokmi. Iné náboženské knihy uvádzajú podobný letopočet alebo zahmlievajú. Podľa vedeckých objavov a rukolapných dôkazov už pred 3,3 miliónmi rokov žil na Zemi predchodca človeka a to ešte nemáme istotu že bol prvým druhom. Podľa Biblie Boh stvoril človeka a prírodu, zvieratá, aby mu slúžili. Človeku vdýchol dušu, zvieratá podľa jeho výkladu, dušu nemajú. Lenže my už vieme, že zvieratá dušu majú. Šimpanz a Orangutan dokážu po človeku opakovať stredne zložité činnosti, vedia použiť nástroje, plánujú presuny. Pes má strach, radosť, preukazuje lásku. Má dušu, lenže primitívny človek, ktorý písal biblické prílohy to nevedel. Je ho ale jasne cítiť skrytého, za slovami božími.

Pokiaľ ide o biblické proroctvá, sú založené na silnom vneme poslucháča. Uznávame, že sa vyjadrujú obrazne ale nikdy tam nebolo nič konkrétne ani trošku konkrétnejšie. Keď sa nejaká udalosť stane, je zaujímavé, že až vtedy sú veľmi konkrétni a snažia sa zmiasť ľudí, údajne to bolo už dávno napísané, čo sa stalo. Vždy až po akcii predpovedajú budúcnosť. Odvolávajú sa na akty, ktoré sa periodicky opakujú.  / Potopy, zemetrasenia, infekcie, vojny /  Množstvo proroctiev na historické udalosti sa nesplnilo. Ďaľšie tam boli dopísané až po udalostiach, čo nemožno nazvať inak ako pravým menom  -PODVOD-  Je to určitá forma klamania verejnosti. Hlavne, keď veda niečo odhalí, cirkevní filozofi prispôsobujú výklad slova Biblie a čo je už nezvratné, dokázané, to zrazu pripúšťajú novým výkladom slova Pána. Napríklad v Biblii sa píše, že Boh stvoril nebo, Zem, svetlo a až po nich Slnko, Mesiac a hviezdy. Keďže je jasné, že také poradie byť nemohlo, vymysleli, že je to zámer, čo najskôr menovať, zrazu poradie nie je dôležité ale posolstvo Biblie. Na inom mieste je však presné vyjadrenie dôležité. V jednej časti sa píše, že Boh stvoril najprv muža a potom ženu, na inom mieste zasa stvoril oboch naraz. Príbehy o Izraelitoch si protirečia a datovo nesúhlasia. V Evanijeliach Nového zákona je veľa odkazov na proroctvo Pisma, teda Hebrejskú Bibliu a tie sú skreslené až strácajú pôvodný hebrejský zmysel. Bola tam obrovská snaha potvrdiť príchod mesiáša Ježiša Krista, čo z týchto textov vôbec nevyplývalo. Biblia obsahuje mnoho neprávd, historických, morálnych a etických. O kazateľovi nápadne podobnom ako Ježiš Kristus sa píše v každom náboženstve,jednotlivé národy si ho pomenovali po svojom. Chodil po misiách, čakal koniec sveta, ktorý však neprišiel doteraz. Podľa dnešnej kultúry ľudstva sa Biblia mýli na všetkých miestach, kde hovorí o násilí, nenávistí človeka k človeku a hlavne národa k národu. Je tu tiež cítiť nenávisť Boha k človeku. čo je presná ukážka úrovne starovekých ľudí a kategórie ich zmýšľania, či morálnej vyspelosti, patriacej len do toho obdobia. Muž mal vládnuť žene, bola jeho majetkom, ktorú mohol vymeniť za býka alebo osla a ďaľšie barbarské zákony, napríklad náboženská a rasová neznášanlivosť, boli hrdinským postojom. Žena mala na verejnosti mlčať a v každom ohľade byť mužovi podriadená. Mala dokonca peňažnú hodnotu, rovnako aj deti. Ako morálny kódex sú biblické príbehy nanajvýš nevhodné až kruté. V našej spoločnosti také správanie nemá miesto. Tam, kde hovorí o láske, pomoci blížnemu, má samozrejme pravdu. Ale tieto atribúty sú už novšieho charakteru v Biblii a kňazi na nich zakladajú svoje kázne. Je prinajmenšom podivné, že vyťahujú z povrchu Biblie lásku k bližnému, kto do teba kameňom - ty doňho chlebom, keď v jej pozadí sa skrýva barbarské správanie k ženám. Svoj základ čerpá Biblia z prvých hebrejských kníh - Hebrejskej Biblie /Genesis a ďaľších 7 /. Opisuje históriu izraelského národa o odchode do Egypta, útek z otroctva, putovanie sinajskou púšťou až do zasľúbenej zeme. Lenže poznatky a dôkazy archeológov tieto udalosti z Biblie spochybňujú až vylučujú. Ukazujú na inú históriu izraelitov. Omyly vznikli aj pri opisovaní hebrejských svitkov do Biblie, ktoré potom tvorca urovnal po svojom. Bola už toľkokrát prepisovaná, že autori strácali prehľad, pridávali a domýšľali texty. Preto sú tam protichodné informácie alebo rôzne popisovaná tá istá udalosť.

Z toho vyplýva záver : človek od nepamäti hľadal a skúmal prečo tu je a aké má poslanie. Biblia vlastne popisuje udalosti, ktoré sa odohrali, samozrejme ako to jednotliví tvorcovia videli, ako si ich prifarbili. Čo bolo pre nich prvoradé, to vykreslili, iné prekrútili po svojom. Biblickí zanietenci si stále myslia, že je to dielo Pána, lenže historické objavy ukazujú, že ide o príbehy napísané človekom, dodnes dochované, nanovo nespočetnekrát prepisované. Ide o kódexy stanovené pre život z obdobia pred našim letopočtom, odvolávajúce sa na vymysleného Boha. Napriek tomu je Biblia historický dokument, pretože popisuje udalosti z pohľadu dávneho ľudstva, má svoju hodnotu pre tých, ktorí ju vedia správne vyhodnotiť.


               GALILEO  GALILEI        MIKULÁŠ  KOPERNÍK        GIORDANO  BRUNO         

           JOHANES  KEPLER        RELIEF  GIORDANO  BRUNO        GIORDANO   BRUNO           MENU   

   © Eugen Dolák

email   doeug@outlook.com