ODKIAĽ  SME  4


 EXISTUJE STVORITEĽ ? KTO JE TO ?  KDE PREBÝVA ?   AKEJ JE KONZISTENCIE ?  PREČO SA NESMIEME   PÝTAŤ NA ZÁKLADNÉ VECI ?  OMYLY BIBLIE ? FALŠOVANIE PRÍBEHU NOEMOVA ARCHA ?  NAŠIEL SA  OPOČLOVEK ?  MÔŽE ČLOVEK ŽIŤ V KOZME ?  KVANTOVÁ    PREVIAZANOSŤ  -  ZÁKLAD MOZGOVEJ ČINNOSTI ? TELEPORTOVANIE ČASTÍC UŽ  EXISTUJE ! STRÁŽNI  ANJELI  ALEBO ZÁKONY ?     

FALŠOVANIE PRÍBEHU NOEMOVA ARCHA  ???


Ak sú niekde popisované tajomné a nadprirodzené javy, človek je náchylný tomu uveriť a radšej privrieť oči pred skutočnosťou a zdravým rozumom, aby sa nechal unášať tajomnými príbehmi. Medzi najväčšie falzifikáty Biblie patrí práve ten o Noemovej arche. Po prečítaní príbehu z knihy GENESIS - práve tu :


GENESIS pozorujeme nezlúčiteľné, nezmyselné a protirečivé aspekty. Existencia veľkej potopy i keď nie celosvetovej, je

dokázaná. V Mezopotámii medzi riekami Eufrat a Tigris došlo k pohybu zemskej kôry, pravdepodobne aj na iných miestach. Biblia hovorí o zatopení sveta aj s vrcholmi hôr, všetko malo byť pod vodou. To by znamenalo také obrovské kilometre vody, že by na ňu nestačili, ani keby sme sa zrazili z vodnou planétou. Bol by to koniec všetkého života aj s rastlinstvom na Zemi na dlhé milióny rokov, ešte aj po ustúpení vôd. My by sme tu tiež určite neboli. Lenže vegetácia na Zemi stále je a my tiež. Najvyššia hora sveta Mont Everest má 8848 M, čiže také množstvo vody by sa nemalo kde len tak stratiť. Viac ako rok trvajúce záplavy by spôsobili nekontrolovateľnú nestabilitu prúdov, žiadna loď by sa neudržala na hladine. Stavba spomínanej lode, ako popisuje Biblia, je v dobe keď žil Noe nemysliteľná. Rozmery, ktoré mu nadiktoval Boh 300 X 50 X 30 lakťov, znamenali dĺžku 130 až 150 metrov, šírku 25 metrov a na to proste nemal techniku. Ešte nebola ani doba železná, takže z jedného stromu získal klinovým štiepením 2 kusy, ktoré mohol spájať vetvičkami, následne vytierať živicou tesnosť spojov. Loď, o akej sa hovorí v Biblii, by muselo stavať 50 robotníkov aspoň 20 rokov, nehovoriac o tom, že Noe mal 600 rokov a to je úplný nezmysel, pretože ľudské telo z uhlíkovo-vodíkových buniek takú dobu nevydrží pri živote. Cyprusové stromy, z ktorých mal loď postaviť, sú tvrdé, hrčaté a krivé. Priviezť iné z ďiaľky, na to neboli vtedajší ľudia vystrojení. Ešte ani v 15 storočí nikto nedokázal postaviť také plavidlo. Kolumbova loď mala dĺžku 28 metrov. Povedzme, že hypoteticky popisovaná Archa existovala. Pri celosvetovej povodni by obrovské vlny takú dlhú loď prehýbali a spoje trámov by sa rozišli. Voda by sa valila dnu, čo by znamenalo okamžité potopenie. Archeológovia našli v Mezopotámii zachovanú skamenelú loďku z obdobia 2000 až 2400 r/p.n.l. Je dlhá 7 metrov a je vydlabaná z jedného kusa kmeňa stromu. To je dokument o schopnostiach vtedajších ľudí.

Otázne je ako sa vmestilo do Archy také množstvo zvierat a ako ich Noe pochytal, keď niektoré žijú na iných kontinentoch, ako vedel čím sa živia, kde umiestnil gigantické množstvo krmiva pre ne, kam dávali výkaly v uzavretej lodi a kde vzali obrovskú cisternu pitnej vody pre ľudí a zvieratá. Nehovoriac o tom, že v takých uzatvorených priestoroch, pri nevyčísliteľnom počte živých tvorov by sa nedalo prežiť viac ako rok bez infekcií a chorôb. Na Zemi je okolo 400 000 druhov zvierat a ak nezobral všetky, potom by tu už neboli, lenže sú tu všetky druhy. O tom Boh Noemovi nič nehovoril, ba dokonca sa priznal, že si spomenul naňho až po roku. Vtedy dal opadnúť vodám a zaviať vetru. Naviac sú tam spojené 2 príbehy a po 2 dátumy udalostí, asi tvorca príbehu nevedel, ktorý je pravdivý. To je dôkaz, že mu pri písaní nemohol viesť ruku Pán zhora. Údaje o potope, jej priebehu a čase obsahujú až komické nezrovnalosti i nelogické deje. Noe otvára okno na korábe ale nevie či voda už ustúpila, preto vypúšťa krkavca. Ten sa vracia opakovane a keď sa už nevráti, mala byť voda upadnutá. Lenže Noe vypúšťa aj holubicu a tá sa vracia. Takže krkavec sa mýlil ? Ďaľšou nezrovnalosťou je popis : Do desiateho mesiaca bolo všetko pod vodou a v prvý deň desiateho mesiaca sa zjavili temená vrchov ??? Tak čo sa vlastne udialo, ako a kedy ??? Holubica už po týždni opadnutia vôd priniesla olivovú ratolesť. To je nezvyčajná rýchlosť mŕtvej prírody.

Snahy o udržanie viery, že Archa skutočne existovala sú neskutočne obrovské a výrazne podnietili tvorbu konšpiračných teoretikov. Jedným z nich je aj Ron Waytt, ktorý chcel vydať knihu o svedectve Archy. Ako je známe z legendy, Noe pristál so svojim korábom až v údolí Araratu, v dnešnom Turecku. Ron Waytt a ďaľší úpenlivo veriaci legende uvideli z lietadla pod Araratom skalný útes podobný lodi. Rozpútali obrovskú kampaň, aby živili nádej, že Archa skutočne existovala aby dokázali že v Biblii je pravda do posledného slova. Vydali sa na miesto skúmať a vyhlasovali, že našli skamenelé pozostatky Archy. Týmto snahám o senzačné odhalenie urobil koniec geológ Dr. Collins, ktorý analyzoval úlomky domnelej lode a zistil, že ide o prírodný útvar, pozostatok sopečnej činnosti. Potom ukázal skamenelé drevo pod mikroskopom, to malo zreteľné bunky, oddelené kryštálmi kremičitanu. Naviac sa našlo v okolí viac podobných útvarov. Ani dĺžka nesúhlasila, takže mýtus dostával vážne trhliny. Údolie Araratu sa nachádza 320 km od Čierneho mora. Preto ďaľšie skúmanie viedlo tam. Dr. Cagatai a jeho vedecká skupina urobila hĺbkový vrt s odobraním vzoriek z Čierneho mora. Výsledok bol značne prekvapujúci. Usadeniny z mora, to je ako výpoveď histórie. Do určitej hĺbky prevažovali pozostatky sladkovodného jazera. Zrazu sa vzorka radikálne mení a Dr. Cagatai ju podrobil biologickej a rádiokarbonovej skúške. Tie ukázali, že ide o pozostatky vodných rastlín a živočíchov zo Stredozemného mora, ktoré muselo zákonite pretiecť do Černomorského jazera pri obrovských lokálnych záplavach. Tieto vzorky boli staré 9 500 rokov. Takže potopa bola ale o 5 000 rokov skôr, než ju datuje Biblia. Ďalej kniha Genesis hovorí o vodách tryskajúcich zo Zeme a otváraní sa zemskej kôry. To súhlasí aj s objavmi archeológov v Mezopotámii. Pred asi 9 400 rokmi došlo k nejakej katastrofe, možný je pád komét, výtrysk množstva vody a následná potopa, to sa už presne nedozvieme ale dokazujú to vzorky usadenín z toho obdobia. Takto mohla vzniknúť legenda o Noemovej Arche. Prepisovaním sa ďalej šírila generačne. Je zapísaná v každej z pestrej zmesi kultúr, ktoré žili v údolí Araratu. Hrdina sa v každej volá inak ale vždy ide o muža, ktorý sa zachránil s rodinou a zvieratami na lodi pred potopou. Príbeh je zapísaný aj v Koráne a v ďaľších stredovýchodných historických knihách. Nakoniec sa našiel človek, ktorý vytvoril z neho takýto nepravdivý a komický text a zaradil ho do Biblie.

Každý autor tohto príbehu mal problém s nákresom Noemovej lode, pretože ju nikto nikdy nevidel. Stará povesť sa šírila iba ústne. Preto si každá kultúra kreslila svoju loď. Až sa našli v Mezopotámii tabuľky, ktoré popisovali túto legendu. Avšak tam, kde Boh dáva pokyny Noemovi pre stavbu lode, chýba kúsok tabuľky, práve tam kde hovorí, aký má mať tvar. Lenže po čase archeológovia našli inú hlinenú tabuľku s klinovým písmom spred 4 000 rokov, ktorá tiež popisuje Noemov príbeh a ktorú identifikoval Dr. Finkel. Tam spomínaný kúsok nechýba. Boh teda hovorí : Postav loď o rozmeroch 300x50x30 lakťov v tvare kruhu a všetky strany bude mať rovnaké. (orámovaný kruh) To je úplne logické. Kruhové loďky sa dodnes používajú napríklad v Iraku a boli pre toto obdobie bežné. Tento tvar lode by bol na rozbúrenom mori bez šance na prežitie.

Z iných archeologických dôkazov sa dozvedáme o úplne inom Noemovi. Bol to lodiar, ktorý nedbal na predzvesti možnej katastrofy v Mezopotámii, napriek tomu, že sa už roztvárala zemská kôra. Jeho synovia s rodinami sa odsťahovali do bezpečných hôr ale on nechcel odísť. Nakoniec postavil loď, ktorá mala tvar veľkého koša s jedným vchodom. Keď prišla potopa naložil svoju rodinu a časť statku na ňu. Dvaja ďaľší synovia, ktorí neodišli do hôr nastúpili aj so svojimi ženami spolu s nim. Noe mal 2 ženy, ktoré tiež naložil. Pobyt na lodi všetci znášali zle, 2 malé deti im zomreli. Noe sa opíjal vínom za dlhých večerov a potom obťažoval ženy svojich synov, ktorí ľutovali, že neodišli s ostatnými. Keď bol Noe opitý, museli ho zviazať, aby nevyčíňal a neohrozoval ženy. On svojich synov za to preklial. Nakoniec ich voda zaniesla až pod Ararat a Noe so svojimi ženami zostal tam. Jeho synovia sa vrátili do rodnej Mezopotámie. V tejto podobe sa zachoval príbeh o Noemovi, jedinom spravodlivom na Zemi a ktorého Boh ušetril od usmrtenia všetkého živého na Zemi. Čo k tomu dodať ? Úsudok si musí urobiť každý sám !

  ZÁSTANCOM VIERY TO NEPREKÁŽA. TÍ NECHCÚ POZNAŤ PRAVDU. NAOPAK, CHCÚ ZNIČIŤ TÝCH, KTORÍ JU  
  NACHÁDZAJÚ !!! 


         NOEMOVA ARCHA        ZVIERATÁ  V ARCHE        ZVIERATÁ  V  ARCHE        

           KAMENNÉ ÚTVARY              RON WAYTT         NOE S RODINOU              
      NAJVYŠŠIA HORA  SVETA         MONT EVEREST         NAJVYŠŠIA HORA SVETA        OPOČLOVEK - DÔKAZ  ???Vedcom v Etiópii sa podarilo urobiť prevratný objav, ktorý je novým kúskom do skladačky v evolúcii ľudstva. Objavili tam fosíliu sánky a zubov, ktoré patria dosiaľ neznámemu ľudskému predchodcovi človeka. Žil v období pred 3.3 - 3,5 miliónmi rokov a pomenovali ho Australopithecus deyiremeda  A to je už druhý predchodca z rovnakého obdobia. Tým prvým je  Australopithecus afarensis , z ktorého sa zachovala takmer kompletná fosília. Je to vlastne prvý dôkaz, že pred 3 miliónmi rokov existovali dva rôzne druhy našich predchodcov. Zástancovia náboženskej viery zvyknú neveriť rádiokarbonovým a ostatným vedeckým testom pre údajné chyby aj o státisíce rokov. Lenže veda ich už zasypala objavmi a nemôžu byť predsa vsetky chybne otestované, to tvrdiť je veľmi naivné. Najmä, keď Biblia nehovorí o stvorení viacerých druhov človeka, ani doba stvorenianesúhlasí. Deyiremeda sa od afarensisa líšil širšou sánkou a jeho zuby boli podstatne kratšie ako zuby afarensisa. Znamená to, že obaja naši predchodcovia napriek tomu, že žili v rovnakom období, mali rozdielnu stravu. Oba tieto druhy tvoria líniu rozchodu s ľudoopmi. Majú ešte malú postavu, plochú tvár, chôdzu po dvoch a lebku s mozgovňou, ešte nie takého rozmeru ako rod Homo Sapiens. Užíva sa pre nich aj výraz predľudia. Sterkfonteinské jaskyne, odkiaľ je najviac nálezov ľudských kostier, sa nachádzajú približne 40 kilometrov severozápadne od Johannesburgu. V oblasti sú viaceré ďalšie náleziská, ktoré vydali cenné fosílie, týkajúce sa evolúcie človeka. Je preto chráneným územím s názvom Cradle of Humankind (Kolíska ľudstva) a bola zaradená do Svetového dedičstva UNESCO. Doposiaľ siahali najstaršie záznamy o rode Homo do čias pred 2,2 – 2,3 miliónmi rokov. Nález z Etiópie ale dokazuje, že zrod Homo sa udial ešte skôr. Ďaľším náleziskom je lokalita Nariokotome III asi 5 km od západného brehu jazera Turkana v africkom štáte Keňa. Ide o nález kostry asi 8-ročného chlapca. (predtým sa udávalo 11/12-ročného ale podľa zubov sa presne zistilo, že mal v čase smrti 8 rokov) Nález je mimoriadne významný pre svoju kompletnosť, umožňuje študovať znaky druhu Homo ergaster / Homo erectus /, čo do jeho objavenia nebolo možné.  TURKÁNSKY CHLAPEC  bol vysoký 160 cm, teda v dospelosti by mohol mať 185 cm. Pripomína už dnešných afričanov, ale objem mozgu bol o tretinu menší ako majú dnešní ľudia. Žil pred 1,4 - 1,6 miliónmi rokov. Aj to, že bol v ôsmych rokoch tak vyvinutý, potvrdzuje teóriu o rýchlejšom detstve našich predkov, podobne je to aj u opíc. Vedci našli v juhoafrickej jaskyni časti 15 kostier ďaľšieho predchodcu -  HOMO NALEDI  Podľa nich sa nepodobá žiadnemu primitívnemu človeku, nájdenému v Afrike. Má malý mozog ako gorila, tiež málo rozvinutú panvu a ramená. Na človeka sa podobá tvarom lebky, relatívne malými zubami a dlhými nohami. Plecia mal podobné opičím a ohnuté prsty, čo vypovedá o jeho schopnosti loziť a používať nástroje. Dlhé nohy a vyvinuté chodidlá dokazujú, že bol zvyknutý na dlhú chôdzu. Podľa vedcov je najzaujímavejšie, že pravdepodobne pochovával svojich mŕtvych. Dokladujú to nálezy kostier na jednom mieste uložených. To je vec, ktorú dokázateľne robil a robí iba človek. Jeho mozog bol veľký asi ako pomaranč, výšku dosahoval okolo 150 cm. Žil v dobe asi pred 2,5 - 2,8 miliónmi rokov a je to jasný dôkaz o prechodovom druhu medzi opicou a človekom. To všetko dokumentuje oddelenie sa človeka od opičích predkov, postupné strácanie ich znakov a získavanie svojich v evolúcii druhu.

Život na našej planéte zrejme vznikol pred najmenej 4,1 miliardami rokov. Teda oveľa skôr, ako sa dosiaľ myslelo. Analýza extrémne starých minerálov posúva jeho zrod bližšie k utvoreniu samotnej Zeme pred 4,54 miliardami rokov. Konštatoval to štvorčlenný tím, ktorý viedli Elizabeth Bellová a Mark Harrison z University of California v Los Angeles čiže UCLA /USA/. Spomenuté datovanie posúva dejiny pozemského života o 300 miliónov rokov hlbšie do minulosti. Doteraz najstaršie nepriame geochemické dôkazy jeho existencie pochádzajú z Grónska a majú 3,8 miliardy rokov. Najstaršie známe priame, fosílie mikróbov typu baktérií a siníc, sa našli v Kanade, JAR a Austrálii a sú spred 3,2 až 3,5 miliardy rokov. Najstaršie známe priame, fosílie mikróbov typu baktérií a siníc, sa našli v Kanade, JAR a Austrálii a sú spred 3,2 až 3,5 miliardy rokov. Skorá Zem určite nebola pekelná, vyprahnutá, vriaca planéta; nevidíme absolútne nijaké dôkazy, ktoré by to podporovali. Podmienky na zemskom povrchu sa pravdepodobne oveľa viac podobali dnešnému stavu, ako sa v minulosti myslelo. Podľa geologických dôkazov na Zemi boli podmienky pre život už čase veľkého asteroidového bombardovania planét v našej slnečnej sústave približne pred 3,9 MLD rokov. Dosiaľ vládlo presvedčenie, že naša planéta bola počas tejto éry vyprahnutá a pustá. Výskum Marka Harrisona s kolegami však už v minulosti priniesol dôkazy, že to bolo inak. V Biblii však nemáme ani zmienku, že by Pán stvoril najprv poloopicu, ktorá sa vyvíjala ďalej a už vôbec nie o Zemi spred 4 MLD rokov, pretože to jej tvorcovia proste nevedeli. To je hlavný dôvod, prečo sa Biblia vyhýba každému datovaniu a všetkému konkrétnemu. Skrýva sa za obrazné vyjadrenia, ktoré sa môžu napasovať na všetko.


     OBJAVENÉ    RODOKMENE            NÁLEZ KOSTIER           HOMO NALEDI       

      AUSTRALOPITHECUS AFARENSIS   AUSTRALOPITHECUS DEYIREMEDA       PRECHODOVÝ DRUH       
        TURKÁNSKY CHLAPEC           DNA ŽIVOTA           MARK HARISSON         MENU